2005 Ironman Japan - Final Results                
Position Bib No Names Age Gender Country Category Swim Bike Run Total
1 8 Shortis Jason p. 35 M Australia X 0:55:39 4:55:44 2:49:54 8:41:17
2 1 Kropko Peter 41 M Hungary X 0:53:43 4:57:53 3:00:16 8:51:52
3 2 Kawahara Hayato 27 M Japan X 0:55:34 5:17:07 2:44:57 8:57:38
4 15 Nishiuchi Hiroyuki 29 M Japan X 0:51:52 5:15:28 2:56:28 9:03:48
5 52 PARK BYUNG HOON . 33 M Korea X 1:01:34 4:57:56 3:04:58 9:04:28
6 9 Matsumaru Masayuki 30 M Japan X 1:01:43 5:11:30 3:01:57 9:15:10
7 10 Tani Shingo 37 M Japan X 0:59:32 5:21:21 2:57:45 9:18:38
8 11 Miyazuka Hideya 41 M Japan X 1:00:03 5:13:13 3:06:45 9:20:01
9 741 Vonach Thomas J. 33 M Austria C 1:01:58 5:14:50 3:04:02 9:20:50
10 14 Sudo Kazuo 32 M Japan X 0:55:40 5:27:56 3:03:19 9:26:55
11 624 Hamano Takahiro 36 M Japan D 1:02:22 5:21:24 3:05:56 9:29:42
12 45 Yasuda Naoya 29 M Japan B 1:01:44 5:25:16 3:03:53 9:30:53
13 41 Matsushita Atsushi 32 M Japan C 1:06:17 5:25:09 3:04:19 9:35:45
14 5 Ikegata Shigenobu 30 M Japan X 0:53:57 5:10:03 3:37:54 9:41:54
15 13 Takeuchi Teppei 28 M Japan X 0:53:43 5:35:22 3:18:00 9:47:05
16 3 Tamura Yoshinori 36 M Japan X 1:02:01 5:31:10 3:15:25 9:48:36
17 828 Nobutani Kojiro 29 M Japan B 1:01:47 5:34:48 3:12:12 9:48:47
18 43 Ohashi Koji 37 M Japan D 1:00:01 5:24:56 3:25:04 9:50:01
19 836 Fukuta Thukasa 28 M Japan B 1:06:15 5:32:12 3:12:05 9:50:32
20 42 Ichioka Takaoki 33 M Japan C 1:05:48 5:38:47 3:06:19 9:50:54
21 27 Fien Sarah M. 37 F Australia Y 1:00:08 5:28:11 3:23:37 9:51:56
22 48 Fukuda Minoru 34 M Japan C 1:08:19 5:33:16 3:12:09 9:53:44
23 692 Iwase Hiroaki 34 M Japan C 1:10:06 5:36:30 3:07:41 9:54:17
24 544 Natori Syozo 39 M Japan D 1:04:49 5:35:39 3:15:42 9:56:10
25 6 Imaeda Makoto 32 M Japan X 0:55:32 5:28:28 3:33:38 9:57:38
26 608 Richardson Glenn A. 37 M Australia D 0:59:56 5:20:03 3:39:10 9:59:09
27 650 Yujiri Junya 36 M Japan D 0:59:34 5:34:21 3:25:31 9:59:26
28 788 Shin Yoichiro 31 M Japan C 1:07:35 5:44:00 3:09:51 10:01:26
29 706 Suzuka Masaki 34 M Japan C 1:07:20 5:49:56 3:06:07 10:03:23
30 716 Araki Shigeru 33 M Japan C 1:06:19 5:31:11 3:26:19 10:03:49
31 578 Onishi Masayuki 38 M Japan D 1:12:28 5:30:50 3:20:50 10:04:08
32 553 Tamura Minoru 39 M Japan D 1:07:06 5:41:30 3:17:39 10:06:15
33 23 Imaizumi Naomi 21 F Japan Y 1:02:35 5:28:16 3:36:22 10:07:13
34 857 Ito Satoshi 26 M Japan B 1:05:49 5:29:56 3:31:46 10:07:31
35 488 Kawashima Ryuichi 41 M Japan E 1:07:54 5:43:58 3:15:51 10:07:43
36 417 Nishiyama Shunsuke 43 M Japan E 1:10:49 5:36:09 3:22:36 10:09:34
37 700 Oka Hiroki 34 M Japan C 1:07:17 5:46:41 3:16:34 10:10:32
38 748 Igari Masaki 32 M Japan C 1:08:00 5:41:42 3:21:42 10:11:24
39 701 Sanada Fumiyuki 34 M Japan C 1:13:10 5:46:03 3:13:39 10:12:52
40 785 Nozaki Isao 31 M Japan C 1:18:13 5:44:53 3:10:05 10:13:11
41 17 Hori Yoko 37 F Japan Y 1:06:19 5:36:35 3:30:31 10:13:25
42 662 Maki Takahiro 35 M Japan D 1:01:53 5:37:13 3:35:27 10:14:33
43 755 Matsushita Takazumi 32 M Japan C 1:12:50 5:48:49 3:13:02 10:14:41
44 811 Sakemi Shingo 30 M Japan C 1:05:18 5:29:08 3:40:23 10:14:49
45 740 Usida Takasi 33 M Japan C 1:07:38 5:46:32 3:21:12 10:15:22
46 852 Schioeberg Kjell KS. 27 M Germany B 1:14:28 5:36:37 3:24:43 10:15:48
47 500 Tanaka Takeshi 41 M Japan E 1:06:07 5:54:11 3:15:36 10:15:54
48 851 Sato Tomohiro 27 M Japan B 1:05:48 5:53:27 3:17:54 10:17:09
49 30 Shiono Emi 25 F Japan Y 1:12:52 5:35:13 3:29:48 10:17:53
50 583 Tait Marcus S. 38 M New Zealand D 1:04:37 5:43:39 3:29:44 10:18:00
51 452 Nakamichi Takeo 42 M Japan E 1:10:56 5:49:46 3:19:04 10:19:46
52 870 Ohmura Makoto 24 M Japan A 0:59:31 5:31:56 3:48:59 10:20:26
53 19 Peter Susan J. 42 F Australia Y 1:15:48 5:27:03 3:37:46 10:20:37
54 47 Kono Toshihiko 40 M Japan E 1:15:01 5:27:55 3:38:21 10:21:17
55 815 Hybler Robert 29 M Czech republic B 1:08:18 5:48:58 3:24:25 10:21:41
56 754 Matsumura Koichi 32 M Japan C 1:06:42 5:33:47 3:41:24 10:21:53
57 31 Sato Takanori 35 M Japan D 1:02:35 5:34:12 3:45:29 10:22:16
58 432 Aoki Yoshiaki 42 M Japan E 1:10:40 5:42:31 3:29:40 10:22:51
59 542 Komatsuzaki Makoto 39 M Japan D 1:14:54 5:45:38 3:24:23 10:24:55
60 568 Kang Sub Song KS. 38 M Korea D 1:15:57 5:42:28 3:27:09 10:25:34
61 25 Halloran Belinda L. 28 F Australia Y 0:58:36 5:46:43 3:40:37 10:25:56
62 659 Hori Naoyuki 35 M New Zealand D 1:01:56 5:47:15 3:37:42 10:26:53
63 371 Shimizu Masato 45 M Japan F 1:17:00 5:47:02 3:23:12 10:27:14
64 22 Sato   Hiromi 32 F Japan Y 1:10:51 5:53:11 3:23:31 10:27:33
65 643 Tsubota Kenjiro 36 M Japan D 1:17:56 5:55:27 3:14:16 10:27:39
66 569 Koseki Nozomu 38 M Japan D 1:14:05 5:38:46 3:35:14 10:28:05
67 872 Zaizen Hiroki 24 M Japan A 1:10:42 5:52:09 3:25:20 10:28:11
68 486 Kameda Toshiyuki 41 M Japan E 1:16:43 6:05:58 3:05:53 10:28:34
69 120 Itou Sachiko 29 F Japan M 1:01:58 5:49:56 3:37:25 10:29:19
70 21 Watanabe Akiko 28 F Japan Y 1:06:17 6:07:32 3:16:04 10:29:53
71 44 Yoshimura Naoto 40 M Japan E 1:14:09 5:28:43 3:47:10 10:30:02
72 459 Osada Fumitoshi 42 M Japan E 1:17:12 5:41:54 3:31:05 10:30:11
73 394 Ono Yuji 44 M Japan E 1:10:47 5:43:29 3:36:09 10:30:25
74 441 Kamamuta Kazuhiko 42 M Japan E 1:19:55 5:49:08 3:21:33 10:30:36
75 843 Sakashita Tsuyoshi 28 M Japan B 1:10:28 6:00:12 3:20:50 10:31:30
76 693 Kagami Toru 34 M Japan C 1:26:40 5:31:55 3:33:44 10:32:19
77 769 Endo Go 31 M Japan C 1:18:13 5:41:08 3:33:28 10:32:49
78 663 Matsuura Jun 35 M Japan D 1:15:08 5:45:12 3:32:36 10:32:56
79 835 Enatsu Shimon 28 M Japan B 1:07:54 5:39:55 3:46:32 10:34:21
80 32 Kojima Sachi 32 F Japan N 1:15:36 5:48:08 3:31:31 10:35:15
81 656 Endo Masakazu 35 M Japan D 1:08:21 5:55:23 3:32:21 10:36:05
82 759 Nita Junichi 32 M Japan C 1:09:40 6:03:59 3:22:49 10:36:28
83 697 Nakajima Takeshi 34 M Japan C 1:15:58 6:05:30 3:15:10 10:36:38
84 824 Mendoza Jorge Juan J. 29 M Spain B 1:25:18 5:54:48 3:16:57 10:37:03
85 637 Ohgaki Tsuyoshi 36 M Japan D 1:27:32 5:35:59 3:34:39 10:38:10
86 664 Miyashita Yasuhiko 35 M Japan D 1:10:50 5:53:10 3:34:18 10:38:18
87 871 Sawa Kenzaburo 24 M Japan A 1:12:23 5:49:51 3:36:29 10:38:43
88 653 Asano Hajime 35 M Japan D 1:18:48 5:49:56 3:30:37 10:39:21
89 20 Yamakura Noriko 41 F Japan Y 1:02:23 6:10:57 3:26:38 10:39:58
90 709 Takemura@@ Junichi 34 M Japan C 1:17:34 5:46:21 3:37:27 10:41:22
91 858 Kohara Yuya 26 M Japan B 1:13:26 5:43:29 3:45:02 10:41:57
92 393 Ono Kouichi 44 M Japan E 1:18:34 6:06:13 3:18:15 10:43:02
93 744 Aoki Takanobu 32 M Japan C 1:20:05 5:52:47 3:30:14 10:43:06
94 28 Egyed Nikki R. 23 F Australia Y 1:02:30 5:43:59 3:57:01 10:43:30
95 24 Jesberger Heidi 27 F Germany Y 1:01:59 5:51:07 3:50:24 10:43:30
96 705 Speight Daniel P. 34 M Australia C 1:10:27 5:48:29 3:44:43 10:43:39
97 549 Shirai Takeshi 39 M Japan D 1:21:02 5:44:38 3:38:17 10:43:57
98 49 Fujita Yuka 32 F Japan N 1:18:21 5:55:42 3:30:02 10:44:05
99 228 Kaitsuka Kenji 51 M Japan G 1:12:54 6:03:55 3:28:12 10:45:01
100 883 Nozaki Takuroh 21 M Japan A 1:14:03 5:57:19 3:33:50 10:45:12
101 515 Maki Robert 40 M Japan E 1:18:04 5:53:47 3:33:53 10:45:44
102 314 Niwa Fumitaka 47 M Japan F 1:35:23 5:37:27 3:33:40 10:46:30
103 527 Tanno Norihito 40 M Japan E 1:16:09 6:08:29 3:22:41 10:47:19
104 808 Nakamura Kazuhiro 30 M Indonesia C 1:10:50 5:45:09 3:52:02 10:48:01
105 855 Tsuda Takahiro 27 M Japan B 1:25:32 5:51:32 3:33:38 10:50:42
106 888 Abe Hirofumi 19 M Japan A 1:11:06 6:00:29 3:39:42 10:51:17
107 776 Kitahara Kazuhiro 31 M Japan C 1:22:47 5:57:07 3:31:31 10:51:25
108 671 Sakamoto Katsuaki 35 M Japan D 1:15:36 6:00:10 3:35:51 10:51:37
109 296 Fukui Keiji 47 M Japan F 1:14:33 5:48:07 3:49:36 10:52:16
110 241 Kuwano Yoshito 50 M Japan G 1:15:43 5:49:19 3:47:37 10:52:39
111 360 Maruoka Goro 45 M Japan F 1:14:03 5:49:26 3:49:26 10:52:55
112 276 Ojiro Soken 48 M Japan F 1:18:26 5:56:56 3:38:12 10:53:34
113 510 Ishikawa Eikou 40 M Japan E 1:14:38 6:12:44 3:26:24 10:53:46
114 661 Kobori Hideki 35 M Japan D 1:15:03 6:08:38 3:30:13 10:53:54
115 734 Oba Yujiro 33 M Japan C 1:14:34 5:59:15 3:40:36 10:54:25
116 853 Scott Trent C. 27 M Australia B 1:04:54 5:51:22 3:58:43 10:54:59
117 603 Matsushita Kenichiro 37 M Japan D 1:12:40 5:49:31 3:53:06 10:55:17
118 474 French John 41 M Scotland E 1:19:26 6:01:56 3:34:19 10:55:41
119 480 Hopwood Paul J. 41 M England  UK E 1:14:29 6:09:17 3:33:50 10:57:36
120 737 Takahashi Akihiko 33 M Japan C 1:10:21 6:02:49 3:47:19 11:00:29
121 446 Meaney Kym A. 42 M Australia E 1:04:17 5:44:01 4:13:40 11:01:58
122 226 Ishida Yoshikazu 51 M Japan G 1:19:10 6:01:10 3:41:53 11:02:13
123 469 Yamauch Akio 42 M Japan E 1:29:20 5:48:48 3:45:50 11:03:58
124 433 Duerden Stephen M. 42 M Australia E 1:12:39 5:48:29 4:03:22 11:04:30
125 484 Ishikura Shunichi 41 M Japan E 1:21:05 6:05:44 3:38:33 11:05:22
126 119 Niikura Kaoru 30 F Japan N 1:06:09 6:15:19 3:44:11 11:05:39
127 98 Day Neva B. 35 F USA O 1:12:32 5:52:42 4:02:00 11:07:14
128 598 Ishii Hatsuo 37 M Japan D 1:20:07 5:50:41 3:57:01 11:07:49
129 666 Nakagawa Michio 35 M Japan D 1:25:32 5:56:57 3:45:50 11:08:19
130 623 Goto Kouichi 36 M Japan D 1:18:03 6:20:13 3:30:27 11:08:43
131 612 Takada Keijiro 37 M Japan D 1:27:24 5:57:54 3:43:53 11:09:11
132 625 Hayashi Toshiyuki 36 M Japan D 1:35:09 6:06:03 3:30:41 11:11:53
133 745 Carbone Mark S.. 32 M USA C 1:10:11 6:31:34 3:30:14 11:11:59
134 113 Vonach-Christmann Nicole D. 32 F Austria N 1:18:44 6:11:12 3:42:28 11:12:24
135 518 Ogawa Koichi 40 M Japan E 1:18:22 6:17:13 3:37:16 11:12:51
136 535 Hashimoto Takamasa 39 M Japan D 1:16:04 6:24:26 3:32:37 11:13:07
137 778 Kondou Junji 31 M Japan C 1:28:31 6:02:25 3:42:43 11:13:39
138 539 Kanayama Jyutoku 39 M Japan D 1:14:38 6:16:56 3:42:15 11:13:49
139 200 Hayashi Kazuichi 53 M Japan G 1:12:39 6:17:17 3:44:22 11:14:18
140 758 Narimatu Yusuke 32 M Japan C 1:13:48 6:10:54 3:49:41 11:14:23
141 669 Oya Kunihiro 35 M Japan D 1:16:29 5:54:38 4:03:30 11:14:37
142 760 Shibuya Kentaro 32 M Japan C 1:18:34 6:28:25 3:27:55 11:14:54
143 548 Shinozuka Yasuo 39 M Japan D 1:16:52 6:00:19 3:57:59 11:15:10
144 616 Ushiroda Seiichiro 37 M Japan D 1:14:44 6:11:11 3:49:34 11:15:29
145 577 Oigo Kazuhide 38 M Japan D 1:18:25 5:45:56 4:11:19 11:15:40
146 29 Nonaka Misa 27 F Japan Y 0:59:55 5:58:23 4:17:30 11:15:48
147 534 Hamada Takayuki 39 M Japan D 1:12:32 5:57:38 4:05:50 11:16:00
148 467 Yamaguchi Hiroaki 42 M Japan E 1:14:37 6:35:02 3:27:50 11:17:29
149 341 Van Wachem Geoffrey J. 46 M Australia F 1:08:02 6:11:50 3:57:54 11:17:46
150 715 Aquilina Gavin D. 33 M Australia C 1:08:12 6:16:32 3:53:25 11:18:09
151 732 Nakahashi Akira 33 M Japan C 1:10:34 6:02:37 4:05:06 11:18:17
152 765 Wakahara Shingo 32 M Japan C 1:13:54 6:30:18 3:34:30 11:18:42
153 46 Yanagi Atsushi 32 M Japan C 1:14:10 6:50:04 3:15:40 11:19:54
154 688 Fukai Takamichi 34 M Japan C 1:06:38 6:45:43 3:28:34 11:20:55
155 51 Tanaka Ai 25 F Japan M 1:04:50 6:20:38 3:55:37 11:21:05
156 882 Ichihashi Yoshikazu 21 M Japan A 1:14:50 6:20:05 3:46:20 11:21:15
157 590 Yamane Mitsuaki 38 M Japan D 1:10:41 6:19:41 3:51:55 11:22:17
158 812 Takehara Shiro 30 M Japan C 1:10:24 6:13:41 3:58:59 11:23:04
159 799 Yonekura Kouichi 31 M Japan C 1:08:05 5:37:54 4:37:22 11:23:21
160 380 Fukumoto Yoshimi 44 M Japan E 1:19:23 6:21:51 3:42:17 11:23:31
161 822 Kuramochi Hiroshi 29 M Japan B 1:04:45 6:16:20 4:04:19 11:25:24
162 592 Aoki Mutsumi 37 M Japan D 1:13:58 6:11:36 4:00:11 11:25:45
163 675 Takao Hiroaki 35 M Japan D 1:25:22 6:40:08 3:20:32 11:26:02
164 334 Oyama Jinichiro 46 M Japan F 1:19:22 6:07:01 3:59:47 11:26:10
165 652 Akutagawa Satoru 35 M Japan D 1:17:20 6:25:27 3:43:29 11:26:16
166 536 Hayashi Shinichi 39 M Japan D 1:17:26 6:26:47 3:43:47 11:28:00
167 719 Hayashi Shigenobu 33 M Japan C 1:12:35 6:29:46 3:47:16 11:29:37
168 543 Nashimoto Takayuki 39 M Japan D 1:19:56 6:27:42 3:42:06 11:29:44
169 880 Morita Eiji 22 M Japan A 1:15:39 5:57:26 4:17:06 11:30:11
170 111 Shippee Mitsu 32 F Japan N 1:22:30 6:16:17 3:51:38 11:30:25
171 291 Yoshimizu Hideo 48 M Japan F 1:18:40 6:31:05 3:40:54 11:30:39
172 102 Tamura Yukie 35 F Japan O 1:24:56 6:28:43 3:37:53 11:31:32
173 793 Tanaka Akira 31 M Japan C 1:12:36 5:52:40 4:26:57 11:32:13
174 461 Rau Alister . 42 M Australia E 1:13:28 5:34:53 4:44:25 11:32:46
175 772 Higuchi Koji 31 M Japan C 1:25:31 6:30:21 3:37:10 11:33:02
176 620 Craveri Juan A. 36 M Argentina D 1:15:39 6:24:36 3:52:53 11:33:08
177 376 Yoshizawa Hiroshi 45 M Japan F 1:22:37 6:34:15 3:36:44 11:33:36
178 508 Hotta Hiroshi 40 M Japan E 1:18:17 6:11:25 4:04:08 11:33:50
179 512 Kubo Kazuhiko 40 M Japan E 1:16:37 6:13:36 4:04:11 11:34:24
180 387 Komachi Minoru 44 M Japan E 1:16:27 6:04:17 4:13:49 11:34:33
181 587 Yamada Yusuke 38 M Japan D 1:13:01 6:08:18 4:13:41 11:35:00
182 588 Yamaguchi Hiroshi 38 M Japan D 1:16:06 6:12:08 4:06:53 11:35:07
183 830 Shibata Yasukuni 29 M Japan B 1:07:51 6:36:43 3:50:40 11:35:14
184 489 Nagata Hiroshi 41 M Japan E 1:29:02 6:01:48 4:04:59 11:35:49
185 346 Daito Tamotu 45 M Japan F 1:22:11 6:11:04 4:02:36 11:35:51
186 792 Takichi Hideaki 31 M Japan C 1:26:08 6:28:23 3:41:21 11:35:52
187 783 Morita Tatsuya 31 M Japan C 1:08:11 6:10:45 4:17:21 11:36:17
188 355 Kawatani Isao 45 M Japan F 1:28:49 6:20:49 3:46:55 11:36:33
189 660 Hsu Yen-pin 35 M Taiwan R.O.C. D 1:07:35 6:12:08 4:18:16 11:37:59
190 644 Tsunoda Yasuharu 36 M Japan D 1:25:26 6:20:15 3:52:48 11:38:29
191 615 Terauchi Masami 37 M Japan D 1:21:48 6:12:50 4:03:53 11:38:31
192 869 Horikoshi Kohei 24 M Japan A 1:10:33 6:01:59 4:26:09 11:38:41
193 82 Kawakami Masako 41 F Japan P 1:32:06 6:21:08 3:45:58 11:39:12
194 128 Kubota Saki 23 F Japan L 0:59:38 6:29:33 4:10:12 11:39:23
195 513 Kusuno Yasuyuki 40 M Japan E 1:22:24 6:31:19 3:45:46 11:39:29
196 272 Koiwa Kenichi 48 M Japan F 1:19:31 6:20:34 3:59:32 11:39:37
197 479 Hiramatsu Sai 41 M Japan E 1:22:17 6:21:44 3:55:44 11:39:45
198 517 Miura Hiroyuki 40 M Japan E 1:21:01 6:25:28 3:53:32 11:40:01
199 691 Inoue Shinichi 34 M Japan C 1:17:19 6:13:37 4:09:10 11:40:06
200 198 Tsurukawa Masayoshi 54 M Japan G 1:30:33 6:03:47 4:05:56 11:40:16
201 579 Onoe Msayuki 38 M Japan D 1:25:16 6:20:23 3:54:52 11:40:31
202 711 Yamamoto Yuzuru 34 M Japan C 1:31:22 5:57:32 4:11:56 11:40:50
203 468 Yamaguchi Takashi 42 M Japan E 1:26:30 6:17:26 3:58:19 11:42:15
204 273 Kubo Yoshiyuki 48 M Japan F 1:06:15 6:27:56 4:09:12 11:43:23
205 533 Yamakawa Tetsuya 37 M Japan D 1:20:17 6:22:03 4:01:08 11:43:28
206 220 Akai Toshinori 51 M Japan G 1:28:47 6:12:03 4:02:58 11:43:48
207 335 Sadaki Yoshihiro 46 M Japan F 1:24:18 6:33:51 3:45:44 11:43:53
208 550 Suga Hideki 39 M Japan D 1:24:02 6:12:48 4:07:08 11:43:58
209 412 Koshino Isao 43 M Japan E 1:25:12 6:17:59 4:00:57 11:44:08
210 439 Itokawa Mitsuhiro 42 M Japan E 1:18:46 6:34:17 3:51:12 11:44:15
211 278 Ozawa Kunihiro 48 M Japan F 1:17:26 6:26:38 4:00:18 11:44:22
212 547 Sengan Nobuyuki 39 M Japan D 1:16:47 6:11:50 4:15:55 11:44:32
213 460 Otsuka Kazuhisa 42 M Japan E 1:16:00 6:19:00 4:09:34 11:44:34
214 626 Hirao Junichi 36 M Japan D 1:28:50 6:26:17 3:50:43 11:45:50
215 609 Saito Shigeru 37 M Japan D 1:19:03 5:58:57 4:27:54 11:45:54
216 93 Ogura Yoko 37 F Japan O 1:27:25 6:32:02 3:46:51 11:46:18
217 312 Nagano Takashi 47 M Japan F 1:32:09 5:50:22 4:24:12 11:46:43
218 825 Mori Takuya 29 M Japan B 1:18:09 6:18:23 4:10:36 11:47:08
219 622 Fujita Hiroyuki 36 M Japan D 1:25:31 6:11:28 4:10:19 11:47:18
220 268 Fukui Hiroshi 48 M Japan F 1:16:14 6:39:22 3:51:50 11:47:26
221 151 Nagano Hisao 59 M Japan H 1:15:56 6:22:26 4:09:07 11:47:29
222 477 Haraguchi Hiroshi 41 M Japan E 1:20:04 6:14:06 4:13:29 11:47:39
223 246 Sugiyama Yutaka 50 M Japan G 1:31:09 6:20:07 3:56:32 11:47:48
224 33 Fujiwara Koichi 47 M Japan F 1:19:37 6:55:40 3:32:39 11:47:56
225 475 Fujita Shinji 41 M Japan E 1:28:13 6:05:00 4:14:56 11:48:09
226 837 Hagino Masayuki 28 M Japan B 1:11:14 6:12:23 4:24:57 11:48:34
227 50 Chikaishi Keiko 27 F Japan M 1:10:41 6:40:13 3:57:50 11:48:44
228 784 Noguchi Hidetomo 31 M Japan C 1:36:49 6:25:06 3:47:38 11:49:33
229 299 Heck Roland P. 47 M France F 1:18:46 6:21:34 4:09:47 11:50:07
230 408 Iguchi Daisuke 43 M Japan E 1:32:14 6:15:02 4:03:00 11:50:16
231 392 Okimoto Hiroshi 44 M Japan E 1:19:04 6:27:41 4:04:14 11:50:59
232 873 Imamura Shinya 23 M Japan A 1:06:55 5:42:03 5:02:38 11:51:36
233 640 Takayama Kazunari 36 M Japan D 1:22:15 6:27:59 4:01:51 11:52:05
234 714 Al-Alawi Suleiman . 33 M Oman C 1:07:55 6:25:19 4:19:20 11:52:34
235 386 Kojima Ichiro 44 M Japan E 1:19:00 6:39:14 3:54:31 11:52:45
236 428 Tokunaga Ritsu 43 M Japan E 1:24:07 6:32:00 3:56:47 11:52:54
237 526 Tanaka Hiroyuki 40 M Japan E 1:27:42 6:02:43 4:22:56 11:53:21
238 723 Hirayama Kenji 33 M Japan C 1:27:44 6:17:18 4:08:24 11:53:26
239 286 Tanimura Shyunitsu 48 M Japan F 1:19:58 6:24:43 4:09:29 11:54:10
240 617 Watanabe Takayuki 37 M Japan D 1:35:42 6:26:24 3:52:10 11:54:16
241 83 Takasawa Yoshiko 41 F Japan P 1:29:12 6:43:54 3:41:15 11:54:21
242 618 Wonkyu Joo WK. 37 M Korea D 1:25:48 6:31:58 3:56:58 11:54:44
243 435 Hamasaki Shinji 42 M Japan E 1:18:48 6:23:14 4:12:54 11:54:56
244 270 Kawamoto Haruhiko 48 M Japan F 1:29:02 6:18:57 4:07:08 11:55:07
245 802 Ishikawa Kenji 30 M Japan C 1:17:45 6:19:00 4:18:36 11:55:21
246 786 Oda Takao 31 M Japan C 1:27:12 6:41:12 3:47:01 11:55:25
247 629 Ishimoto Akihiro 36 M Japan D 1:14:21 6:13:30 4:27:42 11:55:33
248 686 Yoshida Naoto 35 M Japan D 1:26:09 6:32:41 3:57:03 11:55:53
249 239 Kajiura Hideichi 50 M Japan G 1:20:24 6:30:40 4:05:40 11:56:44
250 351 Ikeda Yuuji 45 M Japan F 1:19:36 6:35:24 4:02:01 11:57:01
251 158 Kakuno Shuji 58 M Japan H 1:22:50 6:18:35 4:15:49 11:57:14
252 633 Kwanggeun Song KG. 36 M Korea D 1:18:24 6:42:19 3:56:52 11:57:35
253 231 Nagashima Ikuo 51 M Japan G 1:14:57 6:22:32 4:20:36 11:58:05
254 847 Ito Tomokazu 27 M Japan B 1:05:57 5:55:42 4:56:30 11:58:09
255 183 Matsumoto Mitsuru 55 M Japan H 1:19:33 6:12:03 4:26:45 11:58:21
256 875 Kono Kenichi 23 M Japan A 1:20:45 6:34:42 4:03:25 11:58:52
257 658 Hiwatashi Yoshihiro 35 M Japan D 1:22:32 6:09:27 4:27:27 11:59:26
258 244 Oohara Tatsuzou 50 M Japan G 1:26:11 6:50:38 3:43:38 12:00:27
259 164 Iwao Akio 57 M Japan H 1:23:31 6:38:25 3:58:40 12:00:36
260 361 Masukawa Hiroyuki 45 M Japan F 1:35:24 6:25:31 3:59:48 12:00:43
261 827 Nagata Takashi 29 M Japan B 1:15:55 6:18:47 4:27:39 12:02:21
262 421 Saito Hiroshi 43 M Japan E 1:24:29 6:32:29 4:05:56 12:02:54
263 211 Matsushita Tetsuo 52 M Japan G 1:19:55 6:36:04 4:08:36 12:04:35
264 574 Nagatomo Hidenori 38 M Japan D 1:19:38 6:28:33 4:16:35 12:04:46
265 258 Kobayashi Toshikazu 49 M Japan F 1:22:24 6:34:15 4:09:05 12:05:44
266 679 Umase Kazushi 35 M Japan D 1:19:21 6:38:35 4:07:54 12:05:50
267 159 Munemasa Yoshihito 58 M Japan H 1:27:50 6:41:18 3:57:24 12:06:32
268 144 Kinoshita Hajime 61 M Japan I 1:15:38 6:41:27 4:09:29 12:06:34
269 698 Nakao Keisaku 34 M Japan C 1:18:19 6:45:59 4:02:25 12:06:43
270 756 Matui Takao 32 M Japan C 1:15:33 6:34:32 4:16:50 12:06:55
271 844 Shirakata Tomoharu 28 M Japan B 1:25:42 6:35:26 4:05:51 12:06:59
272 448 Miyasita Morimitu 42 M Japan E 1:14:35 6:10:06 4:42:48 12:07:29
273 357 Kuramoto Hiroyuki 45 M Japan F 1:17:28 6:50:14 4:01:07 12:08:49
274 860 Tanizaki Tetsuya 26 M Japan B 1:07:21 6:26:21 4:35:41 12:09:23
275 631 Kinoshita Shoji 36 M Japan D 1:22:07 6:56:20 3:51:44 12:10:11
276 118 Magota Chikako 30 F Japan N 1:25:31 6:48:20 3:57:09 12:11:00
277 613 Takane Masaki 37 M Japan D 1:19:12 6:38:00 4:13:56 12:11:08
278 406 Glasheen Matthew (Pablo) 43 M Australia E 1:12:48 6:30:15 4:28:19 12:11:22
279 743 Yamasaki Kozo 33 M Japan C 1:07:41 6:18:43 4:45:13 12:11:37
280 76 Maruoka Michiyo 42 F Japan P 1:27:16 6:48:32 3:56:11 12:11:59
281 886 Yasuda Yoshiteru 21 M Japan A 1:18:45 6:45:11 4:09:10 12:13:06
282 145 Koshino Masayuki 61 M Japan I 1:21:05 6:39:04 4:13:05 12:13:14
283 892 Tarquini Marco . 34 M Hong Kong C 1:15:59 5:54:37 5:03:08 12:13:44
284 175 Okamoto Masao 56 M Japan H 1:24:46 6:30:38 4:19:29 12:14:53
285 562 Higgins Marc D. 38 M Australia D 0:59:42 5:57:42 5:17:34 12:14:58
286 375 Yamaguchi Munenori 45 M Japan F 1:32:12 6:17:01 4:25:52 12:15:05
287 833 Yano Ryutaro 29 M Japan B 1:13:13 6:53:48 4:08:42 12:15:43
288 506 Hanzawa Shobu 40 M Japan E 1:14:13 6:11:00 4:51:16 12:16:29
289 817 Ito Hiroyuki 29 M Japan B 1:18:55 6:33:36 4:24:39 12:17:10
290 326 Kouyama Yutaka 46 M Japan F 1:19:26 6:50:03 4:08:13 12:17:42
291 575 Nishimoto Yuzo 38 M Japan D 1:21:16 6:49:38 4:06:58 12:17:52
292 707 Suzuki Katsuhiko 34 M Japan C 1:27:03 6:31:16 4:19:42 12:18:01
293 580 Park Kwangil 38 M Korea D 1:25:49 6:52:35 3:59:53 12:18:17
294 738 Takasaki Shogo 33 M Japan C 1:21:19 6:20:35 4:36:35 12:18:29
295 465 Toge Nobuyuki 42 M Japan E 1:32:23 6:42:22 4:04:10 12:18:55
296 628 Ishihara Youichi 36 M Japan D 1:16:23 6:24:26 4:38:15 12:19:04
297 257 Kawamura Tsuneo 49 M Japan F 1:19:18 6:32:32 4:27:29 12:19:19
298 674 Sendai Mikio 35 M Japan D 1:18:30 7:07:24 3:53:31 12:19:25
299 77 Nakagawa Tomoko 42 F Japan P 1:27:35 6:43:44 4:08:14 12:19:33
300 90 Tanaka Yukari   38 F Japan O 1:35:22 6:33:44 4:10:40 12:19:46
301 110 Kobayashi Megumi 32 F Japan N 1:10:36 6:49:00 4:20:54 12:20:30
302 541 Kitagawa Kazuyuki 39 M Japan D 1:19:20 6:34:25 4:26:55 12:20:40
303 859 Miyajima Kazuma 26 M Japan B 1:18:16 6:19:51 4:42:39 12:20:46
304 38 Kimoto Etsuko 46 F Japan Q 1:22:02 6:43:38 4:15:10 12:20:50
305 865 Kokubu Toshiyuki 25 M Japan B 1:11:08 6:12:29 4:57:23 12:21:00
306 362 Morisaki Hiroyuki 45 M Japan F 1:23:00 6:36:44 4:21:30 12:21:14
307 301 Hirata Hiroyuki 47 M Japan F 1:44:24 6:32:19 4:05:03 12:21:46
308 464 Takeshima Chiaki 42 M Japan E 1:18:15 6:47:30 4:16:22 12:22:07
309 521 Sugaya Hideaki 40 M Japan E 1:31:44 6:26:46 4:23:51 12:22:21
310 66 Shiba Yoko 45 F Japan Q 1:27:40 6:52:17 4:02:37 12:22:34
311 729 Mizobuchi Manabu 33 M Japan C 1:19:09 6:28:05 4:35:34 12:22:48
312 501 Taniguchi Yoshitaka 41 M Japan E 1:30:46 7:05:37 3:46:36 12:22:59
313 641 Tanigawa Hiroaki 36 M Japan D 1:44:26 6:38:01 4:00:40 12:23:07
314 426 Takase Hideo 43 M Japan E 1:18:01 6:38:00 4:28:42 12:24:43
315 202 Matsumoto Masahiko 53 M Japan G 1:30:50 6:51:09 4:03:54 12:25:53
316 463 Sugawara Hitoshi 42 M Japan E 1:29:17 6:23:35 4:33:03 12:25:55
317 303 Itou Hiroyuki 47 M Japan F 1:26:01 6:11:34 4:48:35 12:26:10
318 845 Togai Masaya 28 M Japan B 1:16:18 6:48:52 4:21:20 12:26:30
319 320 Takizawa Soichiro 47 M Japan F 1:21:03 6:20:39 4:45:31 12:27:13
320 251 Aoki Tetsuya 49 M Japan F 1:25:26 6:39:21 4:23:07 12:27:54
321 570 Makita Hiroyuki 38 M Japan D 1:17:04 6:58:35 4:12:25 12:28:04
322 838 Jen His Jen 28 M Taiwan R.O.C. B 1:21:44 6:46:39 4:19:45 12:28:08
323 854 Sueishi Tetuji 27 M Japan B 1:30:55 5:48:42 5:08:42 12:28:19
324 87 Bell Terumi N. 38 F USA O 1:26:53 6:53:22 4:08:11 12:28:26
325 229 Kataoka Yasuo 51 M Japan G 1:19:07 7:02:26 4:07:09 12:28:42
326 329 Mori Tadashi 46 M Japan F 1:12:30 6:39:16 4:37:28 12:29:14
327 217 Washiyama Isao 52 M Japan G 1:19:35 6:42:41 4:27:19 12:29:35
328 225 Fukuda Toshiharu 51 M Japan G 1:40:43 6:40:32 4:08:39 12:29:54
329 288 Toshihiro Murai 48 M Japan F 1:25:50 6:36:30 4:27:37 12:29:57
330 271 Kobayashi Kenro 48 M Japan F 1:32:36 6:40:33 4:16:52 12:30:01
331 564 Hori Seiichi 38 M Japan D 1:17:10 6:20:44 4:52:24 12:30:18
332 505 Yoshimura Yasuhiro 41 M Japan E 1:29:13 6:56:40 4:05:28 12:31:21
333 810 Osawa Kazutaka 30 M Japan C 1:13:57 6:32:38 4:44:56 12:31:31
334 839 Kondo Shinichiro 28 M Japan B 1:20:03 6:17:25 4:54:37 12:32:05
335 348 Fujii Yukihiro 45 M Japan F 1:28:22 6:39:49 4:24:39 12:32:50
336 490 Nagayama Kazuo 41 M Japan E 1:26:46 7:05:41 4:00:32 12:32:59
337 454 Nakamura Masakazu 42 M Japan E 1:30:29 6:32:37 4:30:05 12:33:11
338 689 Hori Masasi 34 M Japan C 1:14:31 7:23:04 3:55:48 12:33:23
339 100 Tagawa Yoko 35 F Japan O 1:27:35 7:12:06 3:53:47 12:33:28
340 672 Sasaki Yoshinari 35 M Japan D 1:27:58 6:29:41 4:35:59 12:33:38
341 856 Cooper Blair 26 M Canada B 1:14:53 6:42:04 4:36:56 12:33:53
342 176 Shiramomo Shigeyuki 56 M Japan H 1:22:22 6:50:20 4:21:17 12:33:59
343 728 Minoda Kenzo 33 M Japan C 1:33:30 6:48:25 4:12:15 12:34:10
344 81 Imakura Shigeo 41 F Japan P 1:27:26 6:57:13 4:09:56 12:34:35
345 379 Dodo Hidemi 44 M Japan E 1:16:10 6:55:18 4:23:20 12:34:48
346 797 Ueno Hiroshi 31 M Japan C 1:18:28 6:25:53 4:50:39 12:35:00
347 596 Hirayama Kazutoshi 37 M Japan D 1:18:14 6:40:06 4:36:41 12:35:01
348 538 Kamogawa Daisuke 39 M Japan D 1:21:50 6:31:06 4:42:12 12:35:08
349 234 Chi ho Park PC 50 M Korea G 1:36:36 7:27:05 3:31:43 12:35:24
350 72 Kawata Kiyomi 43 F Japan P 1:27:34 6:59:02 4:08:53 12:35:29
351 874 Kaneko Tetsuya 23 M Japan A 1:07:22 6:56:14 4:31:53 12:35:29
352 34 Inoue Yoshiteru 63 M Japan I 1:29:21 6:26:31 4:39:59 12:35:51
353 654 Beddow Jay 35 M Japan D 1:22:31 6:47:32 4:25:54 12:35:57
354 318 Sato Tetsuya 47 M Japan F 1:25:51 6:42:48 4:27:43 12:36:22
355 866 Morimoto Shinsuke 25 M Japan B 1:28:21 6:37:42 4:30:37 12:36:40
356 528 Van Wouw Mark 40 M Japan E 1:22:31 7:05:24 4:09:11 12:37:06
357 240 Kikuoka Masao 50 M Japan G 1:29:23 7:01:26 4:06:41 12:37:30
358 634 Machida Takuya 36 M Japan D 1:21:09 6:49:42 4:26:44 12:37:35
359 134 Taki Toyomi 64 M Japan I 1:20:01 6:37:34 4:40:31 12:38:06
360 384 Ito Hayato 44 M Japan E 1:25:40 5:56:44 5:16:14 12:38:38
361 223 Ehara Shouzou 51 M Japan G 1:38:14 6:48:45 4:11:42 12:38:41
362 733 Nishimaki Yuichiro 33 M Japan C 1:17:49 6:51:21 4:29:38 12:38:48
363 440 Iwataka Tomohide 42 M Japan E 1:18:05 6:40:56 4:40:05 12:39:06
364 473 Corbett Steven B. 41 M New Zealand E 1:11:05 6:11:28 5:17:07 12:39:40
365 285 Suzuki Kazuhisa 48 M Japan F 1:30:12 6:58:29 4:11:09 12:39:50
366 746 Fujimaki Tomonori 32 M Japan C 1:05:01 5:55:29 5:40:07 12:40:37
367 863 Yamamoto Naoki 26 M Japan B 1:24:11 6:20:17 4:56:16 12:40:44
368 604 Minami Akinori 37 M Japan D 1:15:53 6:14:44 5:10:40 12:41:17
369 571 Matsuoka Hirotsugu 38 M Japan D 1:26:21 6:23:26 4:51:40 12:41:27
370 160 Saito Nobiyuki 58 M Japan H 1:47:59 6:25:43 4:28:04 12:41:46
371 798 Yamaguchi Reo 31 M Japan C 1:20:09 6:10:52 5:10:47 12:41:48
372 430 Yamaguchi Ryuji 43 M Japan E 1:18:07 7:30:52 3:53:10 12:42:09
373 884 Ootani Mitsuo 21 M Japan A 1:41:27 7:03:44 3:57:19 12:42:30
374 126 Kawaguchi Ai 24 F Japan L 1:10:31 6:53:54 4:38:26 12:42:51
375 305 Kataoka Kousuke 47 M Japan F 1:32:11 7:11:02 3:59:46 12:42:59
376 171 Kondo Fumiaki 56 M Japan H 1:23:59 6:55:53 4:23:59 12:43:51
377 773 Ikeda Kenji 31 M Japan C 1:17:44 6:41:13 4:45:34 12:44:31
378 366 Ochiai Nobuaki 45 M Japan F 2:03:28 6:49:24 3:51:44 12:44:36
379 645 Uchida Youji 36 M Japan D 1:15:40 6:13:30 5:15:32 12:44:42
380 74 Hino Jun 42 F Japan P 1:30:02 6:50:55 4:23:58 12:44:55
381 725 Hoyanagi Akira 33 M Japan C 1:24:49 7:08:58 4:11:28 12:45:15
382 146 Nakagawa Ryuji 61 M Japan I 1:33:32 6:49:15 4:22:46 12:45:33
383 646 Williams Joseph 36 M Japan D 1:32:48 6:22:29 4:51:21 12:46:38
384 895 Ito Hideaki 47 M Japan F 1:32:52 6:33:57 4:41:18 12:48:07
385 321 Arai Toyotake 46 M Japan F 1:35:33 6:51:52 4:21:47 12:49:12
386 88 Matsushima Aya 38 F Japan O 1:30:53 7:03:05 4:15:23 12:49:21
387 540 Kazama Hideaki 39 M Japan D 1:29:27 6:58:38 4:21:24 12:49:29
388 642 Taniguchi Norio 36 M Japan D 1:07:44 6:54:15 4:48:08 12:50:07
389 368 Okumura Motokazu 45 M Japan F 1:29:49 7:11:57 4:08:55 12:50:41
390 780 Matsuoka Yosuke 31 M Japan C 1:24:12 6:59:12 4:27:36 12:51:00
391 537 Hyungsik Kim 39 M Korea D 1:18:56 6:28:00 5:04:36 12:51:32
392 398 Sugizono Junichirou 44 M Japan E 1:23:19 7:11:05 4:17:22 12:51:46
393 424 Tabata Yosuke 43 M Japan E 1:23:54 6:51:06 4:36:54 12:51:54
394 388 Maeda Yoshio 44 M Japan E 1:25:53 7:02:34 4:23:40 12:52:07
395 107 Stegmayer Risa 33 F Japan N 1:13:32 6:33:46 5:05:06 12:52:24
396 416 Nakamura Takashi 43 M Japan E 1:20:53 6:59:54 4:32:36 12:53:23
397 677 Terao Masakuni 35 M Japan D 1:23:33 6:36:32 4:53:42 12:53:47
398 667 Nishijima Kazuki 35 M Japan D 1:22:15 6:33:43 4:58:03 12:54:01
399 290 Yanagisawa Masami 48 M Japan F 1:20:52 6:35:32 4:58:43 12:55:07
400 751 Kimura Koji 32 M Japan C 1:36:53 6:51:53 4:26:35 12:55:21
401 864 Ikeda Koichi 25 M Japan B 1:13:08 6:59:10 4:43:15 12:55:33
402 262 Shibata Hideyuki 49 M Japan F 1:44:16 6:49:43 4:23:05 12:57:04
403 204 Mori Moriyuki 53 M Japan G 1:36:13 6:56:30 4:24:22 12:57:05
404 37 Soga Kazue 39 F Japan O 1:35:10 7:00:32 4:21:43 12:57:25
405 695 Liu Jia-Feng 34 M Taiwan R.O.C. C 1:14:51 6:45:50 4:57:01 12:57:42
406 801 Inoue Shinobu 30 M Japan C 1:31:59 7:13:46 4:12:05 12:57:50
407 369 Oyanagi Toshio 45 M Japan F 1:14:45 6:28:44 5:15:09 12:58:38
408 138 Homma Tomio 62 M Japan I 1:30:04 6:56:37 4:32:04 12:58:45
409 317 Sarashina Junji 47 M Japan F 1:22:12 6:56:17 4:40:37 12:59:06
410 619 Akashi Akira 36 M Japan D 1:10:50 6:19:54 5:29:10 12:59:54
411 766 Yamamoto Takeshi 32 M Japan C 1:13:15 6:48:38 4:58:45 13:00:38
412 599 Kimura Masahumi 37 M Japan D 1:29:53 6:51:02 4:40:56 13:01:51
413 349 Fujisawa Shoichi 45 M Japan F 1:33:27 7:18:42 4:09:49 13:01:58
414 466 Urayama Nobuaki 42 M Japan E 1:20:02 7:26:39 4:16:45 13:03:26
415 487 Katou Shingo 41 M Japan E 1:18:11 6:43:46 5:01:54 13:03:51
416 806 Minami Masamori 30 M Japan C 1:29:19 6:40:33 4:54:10 13:04:02
417 752 Kobayashi Koji 32 M Japan C 1:18:27 6:45:33 5:00:09 13:04:09
418 647 Yamaguchi Takashi 36 M Japan D 1:14:11 7:04:50 4:45:25 13:04:26
419 123 Takahashi Satsuki 28 F Japan M 1:17:14 7:21:13 4:26:08 13:04:35
420 523 Tadokoro Yoshifumi 40 M Japan E 1:13:33 7:00:09 4:51:07 13:04:49
421 861 Wada Takuya 26 M Japan B 1:16:53 6:53:09 4:55:04 13:05:06
422 552 Takeishi Tetsuji 39 M Japan D 1:19:20 6:30:40 5:15:26 13:05:26
423 298 Hayama Hirofumi 47 M Japan F 1:27:28 6:36:10 5:01:49 13:05:27
424 685 Yonetsu Yoshinobu 35 M Japan D 1:15:00 6:25:00 5:26:21 13:06:21
425 495 Seo I Taek 41 M Korea E 1:30:45 7:21:31 4:14:26 13:06:42
426 313 Nishimura Takanobu 47 M Japan F 1:20:56 7:04:33 4:41:58 13:07:27
427 367 Oh Byoung Ik O. 45 M Korea F 1:30:26 7:10:32 4:28:12 13:09:10
428 39 Yamamoto Nobuko 53 F Japan R 1:27:39 7:31:18 4:11:27 13:10:24
429 152 Yamaguchi Hiroshi 59 M Japan H 1:37:11 7:27:52 4:05:41 13:10:44
430 493 Ogasawara Hiroshi 41 M Japan E 1:17:11 7:03:55 4:50:24 13:11:30
431 763 Toyomaru Makoto 32 M Japan C 1:25:29 6:42:48 5:03:20 13:11:37
432 804 Kajiwara Toru 30 M Japan C 1:32:19 7:18:48 4:21:17 13:12:24
433 350 Funane Hajime 45 M Japan F 1:13:51 7:03:21 4:56:32 13:13:44
434 322 Eum Joo  oh . 46 M Korea F 1:23:14 6:37:00 5:14:22 13:14:36
435 201 Kamada Kimio 53 M Japan G 1:40:57 7:14:21 4:19:29 13:14:47
436 36 Susuki Manami 21 F Japan L 1:04:27 7:31:58 4:39:26 13:15:51
437 678 Tsuji Kouichi 35 M Japan D 1:20:31 7:26:11 4:29:14 13:15:56
438 639 Takase Souichi 36 M Japan D 1:26:08 6:46:24 5:03:33 13:16:05
439 764 Tsunakawa Takahiro 32 M Japan C 1:35:24 6:59:35 4:41:59 13:16:58
440 324 Hatano Kazuhiko 46 M Japan F 1:43:28 6:46:15 4:47:22 13:17:05
441 97 Samejima Akiko 36 F Japan O 1:20:57 7:25:34 4:30:42 13:17:13
442 307 Koyama Yuji 47 M Japan F 1:53:19 7:02:47 4:21:22 13:17:28
443 877 Tao Tomoki 23 M Japan A 1:18:51 7:29:54 4:29:19 13:18:04
444 238 Ito Mitsusige 50 M Japan G 1:43:39 6:55:43 4:38:50 13:18:12
445 161 Sakajiri Hitohiko  58 M Japan H 1:25:57 7:08:04 4:44:21 13:18:22
446 803 Iwamoto Tadanori 30 M Japan C 1:22:35 7:10:38 4:45:13 13:18:26
447 862 Yamaguchi Yuzo 26 M Japan B 1:20:37 6:52:41 5:05:13 13:18:31
448 638 Takaara Akira 36 M Japan D 1:24:09 6:50:33 5:04:15 13:18:57
449 328 Mitsui Keiji 46 M Japan F 1:46:07 6:49:21 4:44:03 13:19:31
450 209 Imataka Osamu 52 M Japan G 1:27:45 7:14:08 4:37:50 13:19:43
451 565 Iida Sshigeo 38 M Japan D 1:15:48 6:42:34 5:21:51 13:20:13
452 891 Bryant John M. 31 M USA C 1:01:41 6:49:37 5:29:05 13:20:23
453 344 Anan Takashi 45 M Japan F 1:22:01 6:52:15 5:06:35 13:20:51
454 848 Makino Yoshihiro 27 M Japan B 1:19:17 7:05:43 4:56:04 13:21:04
455 789 Shiota Dai 31 M Japan C 1:18:56 6:36:55 5:25:25 13:21:16
456 775 Kim Sewan 31 M Korea C 1:17:50 6:46:12 5:17:23 13:21:25
457 261 Sajiki Eiichi 49 M Japan F 1:19:16 7:06:24 4:56:24 13:22:04
458 437 Hisatsugu Tatsumi 42 M Japan E 1:36:40 7:28:21 4:17:41 13:22:42
459 147 Sone Youji 61 M Japan I 1:27:33 7:14:01 4:42:11 13:23:45
460 559 Hama Yosimasa 38 M Japan D 1:32:33 7:29:02 4:22:17 13:23:52
461 554 Yamamoto Takahisa 39 M Japan D 1:59:58 6:28:14 4:55:58 13:24:10
462 295 Eguchi Yoshio 47 M Japan F 1:19:08 6:38:08 5:27:06 13:24:22
463 447 Miyahara Kazuhiko 42 M Japan E 1:22:24 7:07:43 4:54:41 13:24:48
464 462 Sato Manabu 42 M Japan E 1:34:47 6:56:33 4:54:28 13:25:48
465 125 Sato Yuriko 25 F Japan M 1:25:27 7:10:45 4:49:59 13:26:11
466 472 Bandy John R. 41 M USA E 1:23:57 6:55:07 5:07:10 13:26:14
467 850 Noguchi Taishi 27 M Japan B 1:49:21 7:10:17 4:27:17 13:26:55
468 381 Hamajima Yoshihisa 44 M Japan E 1:42:06 6:53:55 4:51:01 13:27:02
469 445 Ku Ung Yu Y. 42 M Korea E 1:42:35 6:45:05 4:59:37 13:27:17
470 657 Fukuda Makoto 35 M Japan D 1:19:57 7:44:22 4:23:10 13:27:29
471 453 Nakamura Masanobu 42 M Japan E 1:13:02 6:30:00 5:44:38 13:27:40
472 401 Takahashi Kenji 44 M Japan E 1:11:28 6:24:24 5:52:38 13:28:30
473 94 Oishi Kaoru 37 F Japan O 1:30:27 7:26:16 4:32:01 13:28:44
474 243 Omura Hideo 50 M Japan G 1:25:29 7:13:36 4:50:06 13:29:11
475 263 Shinano Shunji 49 M Japan F 1:14:13 7:07:39 5:07:21 13:29:13
476 308 Matsuoka Takayuki 47 M Japan F 1:22:21 6:38:41 5:28:30 13:29:32
477 434 Fujii Hiroaki 42 M Japan E 1:48:17 7:16:14 4:25:15 13:29:46
478 294 Dong Won Seo 47 M Korea F 1:23:50 7:10:57 4:55:09 13:29:56
479 265 Yamamoto Hisayoshi 49 M Japan F 1:43:40 7:12:58 4:33:41 13:30:19
480 813 Yoshino Takamitsu 30 M Japan C 1:23:45 7:02:38 5:04:02 13:30:25
481 193 Kurogi Masaki 54 M Japan G 1:29:55 7:17:09 4:43:26 13:30:30
482 311 Mitsuya Tomiaki 47 M Japan F 1:26:39 7:09:14 4:54:50 13:30:43
483 494 Ohashi Hisao 41 M Japan E 1:27:33 7:02:17 5:01:08 13:30:58
484 684 Yonemura Tsuyoshi 35 M Japan D 1:18:37 8:01:05 4:11:34 13:31:16
485 181 Ishikawa Norifumi 55 M Japan H 1:34:31 7:37:47 4:19:10 13:31:28
486 403 Yamanoi Yasutomo 44 M Japan E 1:36:59 7:11:39 4:42:53 13:31:31
487 721 Hirai Noriyasu 33 M Japan C 1:56:28 6:49:58 4:45:08 13:31:34
488 197 Tanihata Yoshihiro 54 M Japan G 1:16:08 6:56:44 5:18:47 13:31:39
489 168 Bo Kunio 56 M Japan H 1:22:09 7:39:15 4:30:47 13:32:11
490 71 Fukumura Junko 43 F Japan P 1:18:09 7:38:05 4:36:27 13:32:41
491 572 Mitani Akihiro 38 M Japan D 1:26:25 7:26:31 4:39:46 13:32:42
492 337 Shibata Hiroaki 46 M Japan F 1:32:13 7:14:31 4:46:23 13:33:07
493 717 Furusawa Masashi 33 M Japan C 1:13:56 7:44:48 4:34:28 13:33:12
494 230 Kurokawa Shinichi 51 M Japan G 1:27:52 7:17:57 4:47:34 13:33:23
495 444 Kitagawa Koji 42 M Japan E 1:24:30 6:54:45 5:14:48 13:34:03
496 680 Utsunomiya Takayuki 35 M Japan D 1:29:38 6:31:46 5:32:52 13:34:16
497 400 Takada Tsuyoshi 44 M Japan E 1:24:04 7:17:49 4:54:07 13:36:00
498 407 Hashimoto Junichi 43 M Japan E 1:37:09 7:26:22 4:32:48 13:36:19
499 718 Hayashi Nobuyuki 33 M Japan C 1:20:43 7:27:29 4:48:10 13:36:22
500 581 Saito Takashi 38 M Japan D 1:27:28 7:17:35 4:51:25 13:36:28
501 156 Fujitake Tomoki 58 M Japan H 1:39:43 6:57:43 4:59:23 13:36:49
502 507 Hashimoto Masayoshi 40 M Japan E 1:34:42 7:07:23 4:55:39 13:37:44
503 86 Fujita Kishiko 39 F Japan O 1:38:08 7:32:25 4:27:36 13:38:09
504 354 Kawasaki Masami 45 M Japan F 1:27:54 7:42:59 4:28:27 13:39:20
505 560 Hamada Noriyuki 38 M Japan D 1:32:33 7:03:40 5:03:21 13:39:34
506 582 Song In Muyang S. 38 M Korea D 1:35:21 7:14:19 4:50:00 13:39:40
507 117 Koinuma Yumie 30 F Japan N 1:18:13 6:49:13 5:33:36 13:41:02
508 127 Nakamura Sachi 24 F Japan L 1:04:17 7:18:53 5:17:57 13:41:07
509 632 Komiyama Satoshi 36 M Japan D 1:29:06 6:34:11 5:38:17 13:41:34
510 372 Shimohama Hiroshi 45 M Japan F 1:31:27 7:01:37 5:09:00 13:42:04
511 330 Moriya Takushi 46 M Japan F 1:45:49 7:42:36 4:13:44 13:42:09
512 451 Naka Hitoshi 42 M Japan E 1:28:44 7:00:56 5:12:59 13:42:39
513 712 Yamamura Yoshiyuki 34 M Japan C 1:32:34 7:01:26 5:08:42 13:42:42
514 774 Ino Kengo 31 M Japan C 1:26:41 6:24:28 5:52:29 13:43:38
515 750 Katou Kajito 32 M Japan C 1:26:08 7:12:08 5:05:26 13:43:42
516 250 Yamaguchi Masahiro 50 M Japan G 1:43:42 7:35:01 4:25:35 13:44:18
517 545 Okoshi Katsuyuki 39 M Japan D 1:24:15 7:16:26 5:03:47 13:44:28
518 282 Semba Taikan 48 M Japan F 1:19:16 7:11:27 5:14:16 13:44:59
519 68 Watanabe Misato 45 F Japan Q 1:33:35 6:42:45 5:29:17 13:45:37
520 402 Wakasugi Kazuhiro 44 M Japan E 1:43:09 7:31:34 4:31:08 13:45:51
521 216 Tsushima Tatsuya 52 M Japan G 1:52:06 7:24:14 4:30:15 13:46:35
522 522 Suto Osamu 40 M Japan E 1:31:41 7:45:05 4:30:25 13:47:11
523 818 Jin Hwan Mun M. 29 M Korea B 1:27:21 7:00:59 5:18:54 13:47:14
524 404 Alvarez Luis E. 43 M Mexico E 1:10:34 7:13:31 5:23:39 13:47:44
525 722 Hirano Takehiro 33 M Japan C 1:30:17 8:01:42 4:15:52 13:47:51
526 67 Uzuki Shizuko 45 F Japan Q 1:27:56 7:38:06 4:42:08 13:48:10
527 75 Iida Keiko 42 F Japan P 1:33:11 7:45:04 4:30:00 13:48:15
528 370 Sakurai Takuma 45 M Japan F 1:41:42 6:49:49 5:17:09 13:48:40
529 319 Sekiguchi Yasuhiro 47 M Japan F 1:29:59 7:36:45 4:42:01 13:48:45
530 343 Akimoto Manabu 45 M Japan F 1:27:53 7:34:50 4:46:06 13:48:49
531 499 Taguchi Jiro 41 M Japan E 1:29:26 7:13:47 5:05:49 13:49:02
532 58 Minoda Kahoru 52 F Japan R 1:25:25 7:58:14 4:27:36 13:51:15
533 323 Fushimi Hitoshi 46 M Japan F 1:39:41 7:35:14 4:36:23 13:51:18
534 655 Carter Michael C. 35 M South Africa D 1:05:21 6:50:28 5:55:42 13:51:31
535 842 Nicholls Carlos A. 28 M New Zealand B 1:04:24 6:32:20 6:14:56 13:51:40
536 105 Pfannenstiel Johanna 33 F USA N 1:21:43 7:34:42 4:55:20 13:51:45
537 124 Yamaguchi Miki 28 F Japan M 1:21:45 6:34:48 5:55:18 13:51:51
538 735 Ogawa Hiroshi 33 M Japan C 1:38:24 7:16:16 4:57:16 13:51:56
539 418 Ochi Hiroshi 43 M Japan E 1:39:53 7:36:00 4:36:20 13:52:13
540 325 Kojima Isao 46 M Japan F 1:16:39 7:05:18 5:30:57 13:52:54
541 846 Yamamoto Katsuhiko 28 M Japan B 1:32:04 7:04:56 5:16:04 13:53:04
542 219 Yukinari Toshiya 52 M Japan G 1:27:43 7:11:28 5:14:47 13:53:58
543 157 Ishibashi Kenji 58 M Japan H 1:29:30 7:23:55 5:01:06 13:54:31
544 519 Satou Toshihisa 40 M Japan E 1:30:27 7:03:17 5:21:01 13:54:45
545 511 Ito Masaaki 40 M Japan E 1:46:01 7:25:17 4:43:31 13:54:49
546 269 Inose Hiroshi 48 M Japan F 1:18:17 6:47:42 5:49:06 13:55:05
547 292 Aihara Hideki 47 M Japan F 1:18:26 6:47:47 5:49:23 13:55:36
548 470 Yanazaki Akira 42 M Japan E 1:22:51 6:39:29 5:53:16 13:55:36
549 227 Ishizaka Yoriji 51 M Japan G 1:59:30 7:37:40 4:19:37 13:56:47
550 491 Nakamura Makoto 41 M Japan E 1:12:54 6:45:24 5:59:00 13:57:18
551 287 Tohji Tadashi 48 M Japan F 1:38:07 7:28:52 4:51:34 13:58:33
552 558 Fujita Yasuhiko 38 M Japan D 1:16:21 6:08:32 6:34:21 13:59:14
553 525 Takahashi Yoshinobu 40 M Japan E 1:26:32 7:16:54 5:15:59 13:59:25
554 410 Kato Mitsuru 43 M Japan E 1:24:38 7:01:31 5:33:36 13:59:45
555 809 Oka Naoki 30 M Japan C 1:46:00 7:47:51 4:26:07 13:59:58
556 648 Yamamoto Masayuki 36 M Japan D 1:16:02 7:44:46 4:59:49 14:00:37
557 747 Goto Hiroki 32 M Japan C 1:49:02 7:15:57 4:55:45 14:00:44
558 207 Asami Koju 52 M Japan G 1:40:41 7:24:38 4:55:43 14:01:02
559 726 Izumi Toshiya 33 M Japan C 1:46:25 7:07:22 5:07:33 14:01:20
560 730 Motoyama Hirofumi 33 M Japan C 1:14:46 6:17:23 6:29:41 14:01:50
561 281 Sano Mitsuhiro 48 M Japan F 1:22:08 7:45:21 4:55:19 14:02:48
562 129 Endoh Sumio 70 M Japan K 1:24:15 7:45:18 4:53:47 14:03:20
563 108 Asakawa Harumi 32 F Japan N 1:26:46 7:30:24 5:07:01 14:04:11
564 347 Fueta Yasuhiro 45 M Japan F 1:37:35 8:01:04 4:25:38 14:04:17
565 80 Chise Katsuhara 41 F Japan P 1:31:15 7:29:39 5:04:02 14:04:56
566 796 Ueki Akio 31 M Japan C 1:32:12 7:31:23 5:01:55 14:05:30
567 503 Yamauchi Hisashi 41 M Japan E 2:02:29 7:10:51 4:52:58 14:06:18
568 894 Ohira Yukinori 41 M Japan E 1:36:47 7:38:05 4:51:46 14:06:38
569 413 Machida Hiroshi 43 M Japan E 1:28:56 6:40:37 5:57:17 14:06:50
570 482 Ichikawa Eigi 41 M Japan E 1:59:17 7:12:48 4:56:32 14:08:37
571 442 Kimata Hiroshi 42 M Japan E 1:14:47 6:48:19 6:06:15 14:09:21
572 236 Homma Masaharu 50 M Japan G 1:34:18 7:43:37 4:52:36 14:10:31
573 753 Matsumoto Takanobu 32 M Japan C 1:39:46 7:38:37 4:52:26 14:10:49
574 762 Torigoe Takumi 32 M Japan C 1:41:23 6:45:24 5:44:44 14:11:31
575 256 Hirano Shinobu 49 M Japan F 1:37:22 7:39:39 4:54:44 14:11:45
576 310 Minamihara Yoshikazu 47 M Japan F 1:32:02 7:32:52 5:06:56 14:11:50
577 668 Ogura Norio 35 M Japan D 1:34:19 7:42:44 4:54:58 14:12:01
578 423 Shiomi Hidetaka 43 M Japan E 1:23:55 8:06:29 4:41:58 14:12:22
579 252 Asahina Shigeo 49 M Japan F 1:34:17 7:33:35 5:04:43 14:12:35
580 524 Taeryeung Wang W. 40 M Korea E 1:30:10 7:13:09 5:29:29 14:12:48
581 556 Aruga Hidenori 38 M Japan D 1:38:29 7:31:45 5:02:45 14:12:59
582 605 Mochimaru Tsuneto 37 M Japan D 1:18:30 7:01:05 5:53:56 14:13:31
583 332 Nobusuke Mitsuki 46 M Japan F 1:25:35 7:55:59 4:52:14 14:13:48
584 438 Ishimaru Hisaaki 42 M Japan E 1:29:13 7:43:04 5:01:51 14:14:08
585 395 Sakabe Takashi 44 M Japan E 1:46:33 7:25:43 5:02:09 14:14:25
586 485 Johnston Rob G. 41 M South Africa E 1:19:10 7:28:20 5:27:00 14:14:30
587 389 Matsumiya Itsuji 44 M Japan E 1:32:14 7:30:08 5:12:16 14:14:38
588 790 Suzuki Shigeaki 31 M Japan C 1:29:29 7:23:22 5:22:17 14:15:08
589 595 Hikita Tetsuya 37 M Japan D 1:44:30 7:39:29 4:51:20 14:15:19
590 85 Tsuruma Teruko 40 F Japan P 1:48:28 7:18:59 5:08:46 14:16:13
591 173 Muranaka Shinichi 56 M Japan H 1:26:10 7:26:06 5:24:01 14:16:17
592 279 Sakano Ryuichi 48 M Japan F 1:28:21 7:44:12 5:04:10 14:16:43
593 62 Kurahashi Yumiko 49 F Japan Q 1:39:05 7:37:07 5:00:48 14:17:00
594 148 Matoba Kenichi 60 M Japan I 1:27:28 7:52:08 4:57:59 14:17:35
595 182 Kobayashi Yasumasa 55 M Japan H 1:37:20 7:33:36 5:06:49 14:17:45
596 794 Tanaka Ryoji 31 M Japan C 1:38:31 7:24:04 5:15:12 14:17:47
597 275 Matsunaga Osamu 48 M Japan F 1:30:37 7:33:17 5:14:05 14:17:59
598 589 Yamamoto Mikito 38 M Japan D 1:32:10 7:38:58 5:07:29 14:18:37
599 600 Kondo Shinichi 37 M Japan D 1:34:21 7:01:19 5:43:02 14:18:42
600 665 Mori Seiji 35 M Japan D 1:38:48 7:31:44 5:08:17 14:18:49
601 95 Wakamatsu Miwako 37 F Japan O 1:40:18 7:27:36 5:11:11 14:19:05
602 820 Kobayashi Takeshi 29 M Japan B 1:32:33 7:43:56 5:02:56 14:19:25
603 431 Yosano Takahiro 43 M Japan E 1:19:03 7:59:39 5:00:50 14:19:32
604 233 Nanba Sirou 51 M Japan G 1:23:44 7:03:28 5:52:58 14:20:10
605 221 Amako Ichirou 51 M Japan G 1:31:11 7:43:34 5:05:40 14:20:25
606 364 Ninomiya Norihisa 45 M Japan F 1:43:21 7:22:22 5:14:52 14:20:35
607 455 Nishimura Keizo 42 M Japan E 1:21:31 7:06:02 5:53:42 14:21:15
608 832 Watanabe Atsushi 29 M Japan B 1:23:48 7:25:34 5:32:18 14:21:40
609 742 Wakiyama Toshio 33 M Japan C 1:32:40 7:16:51 5:32:24 14:21:55
610 206 Yoshida Ryuichiro 53 M Japan G 1:33:44 8:05:31 4:42:45 14:22:00
611 57 Oyanagi Yumi 53 F Japan R 1:28:47 7:19:50 5:33:57 14:22:34
612 757 Murakami Hiroyuki 32 M Japan C 1:28:27 7:49:17 5:04:55 14:22:39
613 887 Tanaka Hirohisa 20 M Japan A 1:27:05 7:20:03 5:35:52 14:23:00
614 106 Saito Yukiko 33 F Japan N 1:38:21 7:39:45 5:05:04 14:23:10
615 339 Sung Jo Lee 46 M Korea F 2:03:12 7:20:12 5:00:06 14:23:30
616 492 Nomatsu Kazuo 41 M Japan E 1:21:11 7:47:15 5:15:28 14:23:54
617 731 Nakahara Takashi 33 M Japan C 1:35:58 7:30:46 5:17:32 14:24:16
618 415 Nagai Yoshiro 43 M Japan E 1:14:17 7:49:28 5:21:21 14:25:06
619 779 Masuda Toshikazu 31 M Japan C 1:35:07 7:34:57 5:15:43 14:25:47
620 821 Koma Naoki 29 M Japan B 1:29:28 7:30:03 5:26:42 14:26:13
621 300 Hida Takao 47 M Japan F 1:21:38 7:01:05 6:03:57 14:26:40
622 767 Yoshida Shigeyoshi 32 M Japan C 1:49:04 7:06:42 5:31:42 14:27:28
623 683 Yanagisako Hisao 35 M Japan D 1:18:57 6:59:04 6:09:40 14:27:41
624 235 Chiba Ken 50 M Japan G 1:59:24 7:28:57 4:59:36 14:27:57
625 690 Ikeyama Seiji 34 M Japan C 1:32:20 7:46:59 5:08:43 14:28:02
626 411 Kido Toshiyuki 43 M Japan E 1:42:18 7:20:26 5:25:25 14:28:09
627 345 Chen-Dung Lin 45 M Taiwan R.O.C. F 1:45:45 7:17:35 5:26:35 14:29:55
628 782 Mori Hajime 31 M Japan C 1:47:10 7:34:13 5:08:34 14:29:57
629 165 Iwata Takashi 57 M Japan H 1:28:40 7:44:05 5:17:20 14:30:05
630 409 Izuhara Shinji 43 M Japan E 1:47:24 7:46:50 4:56:07 14:30:21
631 112 Simoyama  Reiko 32 F Japan N 1:32:14 6:59:08 5:59:06 14:30:28
632 210 Ishizawa Hideki 52 M Japan G 1:36:17 7:29:42 5:24:29 14:30:28
633 61 Higuchi Inako 49 F Japan Q 1:16:27 8:04:12 5:10:21 14:31:00
634 713 Yamanaka Kiyoshi 34 M Japan C 1:33:03 7:44:33 5:13:31 14:31:07
635 885 Tanaka Nobuaki 21 M Japan A 1:57:07 7:03:24 5:30:43 14:31:14
636 141 Hitomi Mitsuyoshi 61 M Japan I 1:39:03 7:53:55 4:58:45 14:31:43
637 483 Ide Yukio 41 M Japan E 1:48:10 7:30:29 5:14:47 14:33:26
638 805 Kambe Toshihiko 30 M Japan C 1:50:15 7:08:19 5:35:08 14:33:42
639 840 Matsumoto Takahiro 28 M Japan B 1:52:11 7:07:43 5:34:02 14:33:56
640 585 Tateyama Kenichi 38 M Japan D 1:43:49 7:35:51 5:14:26 14:34:06
641 59 Ito Masue 51 F Japan R 1:54:16 7:25:31 5:14:47 14:34:34
642 167 Yasuda Hiroharu 57 M Japan H 1:27:30 7:41:41 5:25:39 14:34:50
643 606 Nakajima Keiichi 37 M Japan D 1:25:10 7:27:00 5:43:40 14:35:50
644 807 Murao Shinji 30 M Japan C 1:31:54 7:37:13 5:26:59 14:36:06
645 443 Kinjo Shinji 42 M Japan E 1:27:41 7:26:58 5:41:30 14:36:09
646 481 Ichikawa Akira 41 M Japan E 1:43:26 7:48:09 5:04:47 14:36:22
647 184 Motomura Eiichi 55 M Japan H 1:30:31 7:23:34 5:42:28 14:36:33
648 727 Komatsubara Mitsuru 33 M Japan C 1:30:30 7:20:32 5:46:05 14:37:07
649 101 Takakura Mayumi 35 F Japan O 1:12:49 8:16:26 5:08:31 14:37:46
650 232 Nakamura Masato 51 M Japan G 1:53:14 7:55:23 4:49:23 14:38:00
651 65 Okamura Junko 46 F Japan Q 1:54:50 7:26:58 5:16:18 14:38:06
652 137 Tanaka Nobuyuki 63 M Japan I 2:10:16 7:54:21 4:33:50 14:38:27
653 724 Hirotaka Ito 33 M Japan C 1:20:49 7:11:25 6:06:59 14:39:13
654 191 Yamashita Tokuzou 55 M Japan H 1:36:39 7:44:48 5:18:46 14:40:13
655 149 Ueda Manabu 60 M Japan I 1:24:50 7:22:10 5:53:17 14:40:17
656 502 Ura Hiromasa 41 M Japan E 1:39:26 7:26:12 5:34:58 14:40:36
657 150 Hara Shoji 59 M Japan H 1:40:11 7:33:53 5:26:39 14:40:43
658 736 Sakai Yoshihiko 33 M Japan C 1:36:00 7:49:55 5:15:50 14:41:45
659 114 Washizu Mika 32 F Japan N 1:48:16 7:23:38 5:30:10 14:42:04
660 109 Kato Keiko 32 F Japan N 1:38:51 7:25:25 5:37:49 14:42:05
661 630 Itani Kenji 36 M Japan D 1:27:34 7:47:18 5:27:45 14:42:37
662 770 Furukawa Shigeo 31 M Japan C 1:22:15 6:57:23 6:23:15 14:42:53
663 591 Akagawa Ryuichi 37 M Japan D 1:22:37 7:45:11 5:35:10 14:42:58
664 213 Ono Shoichiro 52 M Japan G 1:22:06 7:38:48 5:42:11 14:43:05
665 597 Hirono Kazuo 37 M Japan D 1:28:46 8:05:06 5:09:20 14:43:12
666 336 Sasaki Keiichi 46 M Japan F 1:32:45 7:27:15 5:43:44 14:43:44
667 496 Shippee Paul B. 41 M USA E 1:55:22 7:14:59 5:33:40 14:44:01
668 315 Ono Hirotaka 47 M Japan F 1:40:31 7:34:02 5:29:55 14:44:28
669 179 Akegawa Izumi 55 M Japan H 1:46:03 8:00:33 4:58:06 14:44:42
670 561 Higasa Koichi 38 M Japan D 1:26:42 7:21:31 5:56:31 14:44:44
671 274 Makabe Hitoshi 48 M Japan F 1:28:26 7:28:23 5:48:02 14:44:51
672 593 Fujimoto Minoru 37 M Japan D 1:19:41 7:46:02 5:39:30 14:45:13
673 893 Kim Bonggon 47 M Korea F 1:29:04 7:34:37 5:41:38 14:45:19
674 255 Harada Hidemasa 49 M Japan F 1:21:55 8:23:36 5:00:28 14:45:59
675 89 Ninomiya Sonomi 38 F Japan O 2:03:16 7:59:05 4:43:45 14:46:06
676 567 Kaku Hiroaki 38 M Japan D 1:25:14 7:30:12 5:50:56 14:46:22
677 99 Sato Ayumi 35 F Japan O 1:44:13 7:50:46 5:12:18 14:47:17
678 791 Takagi Takehiro 31 M Japan C 1:43:10 7:32:30 5:31:42 14:47:22
679 122 Fukuda Kumiko 28 F Japan M 1:35:05 7:46:22 5:26:08 14:47:35
680 373 Sigematsu Masaaki 45 M Japan F 1:20:38 8:01:13 5:25:52 14:47:43
681 814 Haraguchi Takayuki 29 M Japan B 1:24:26 7:15:15 6:08:14 14:47:55
682 823 Machida Susumu 29 M Japan B 1:32:25 7:32:51 5:43:35 14:48:51
683 771 Hasegawa Tetsuya 31 M Japan C 1:26:19 6:57:22 6:25:21 14:49:02
684 280 Sano Koichi 48 M Japan F 1:43:05 7:57:02 5:09:15 14:49:22
685 708 Takaara Tadashi 34 M Japan C 1:37:10 7:40:28 5:32:23 14:50:01
686 254 Hamayama Yasumitsu 49 M Japan F 1:24:02 7:35:05 5:51:17 14:50:24
687 169 Ishibe Hirohide 56 M Japan H 1:33:12 7:37:33 5:39:48 14:50:33
688 170 Kojima Tetsuji 56 M Japan H 1:18:34 8:31:19 5:00:44 14:50:37
689 215 Tanigawa Yutaka 52 M Japan G 1:21:34 7:07:08 6:22:08 14:50:50
690 682 Yamamoto Kohji 35 M Japan D 1:17:16 8:13:12 5:20:31 14:50:59
691 436 Hayashi Hitoshi 42 M Japan E 1:46:27 7:53:17 5:11:26 14:51:10
692 40 Matsuda Kimiko 57 F Japan S 1:36:34 7:50:00 5:24:38 14:51:12
693 163 Hirata Kichirou 57 M Japan H 1:42:45 7:55:38 5:12:55 14:51:18
694 414 Murakami Kouichi 43 M Japan E 1:25:37 8:00:09 5:25:49 14:51:35
695 649 Yamanishi Eiji 36 M Japan D 1:18:50 7:36:49 5:56:07 14:51:46
696 739 Uegawa Yukinori 33 M Japan C 1:34:13 8:12:15 5:05:57 14:52:25
697 136 Shimizu Hiroshi 63 M Japan I 1:42:00 7:44:03 5:27:19 14:53:22
698 293 Aoi Masaki 47 M Japan F 1:39:10 8:16:18 4:58:14 14:53:42
699 203 Mochizuki Yuuzi 53 M Japan G 1:33:02 8:12:05 5:08:47 14:53:54
700 78 Nakamura Keiko 42 F Japan P 1:42:08 7:37:21 5:34:40 14:54:09
701 356 Kouda Masahiro 45 M ’ F 1:34:32 7:43:47 5:36:41 14:55:00
702 222 Ebata Ryouji 51 M Japan G 1:36:30 7:44:22 5:34:22 14:55:14
703 787 Ozeki Takafumi 31 M Japan C 1:33:01 8:26:40 4:55:40 14:55:21
704 306 Kato Takashi 47 M Japan F 1:49:46 8:14:19 4:51:27 14:55:32
705 205 Wakasa Hisashi 53 M Japan G 1:32:11 8:17:03 5:06:27 14:55:41
706 333 Ohmori Takayuki 46 M Japan F 1:35:28 7:56:16 5:24:00 14:55:44
707 520 Shigeiwa Yutaka 40 M Japan E 2:03:33 7:38:52 5:13:24 14:55:49
708 584 Takaoka Shinji 38 M Japan D 1:53:09 7:33:12 5:29:53 14:56:14
709 132 Sekiya Fusao 65 M Japan J 1:32:39 8:03:42 5:20:16 14:56:37
710 377 Aoki Masahiro 44 M Japan E 1:32:41 7:44:47 5:39:17 14:56:45
711 867 Nishimura Masataka 25 M Japan B 1:28:02 7:54:34 5:36:36 14:59:12
712 139 Okamoto Shigeki 62 M Japan I 1:39:30 8:02:27 5:18:00 14:59:57
DNF 353 Kaneko Shunkichi 45 M Japan F 1:30:28 7:58:10 5:32:50 15:01:28
DNF 56 Otsubo Chieko 56 F Japan S 1:52:36 8:00:10 5:09:43 15:02:29
DNF 218 Yoshizawa Hironori 52 M Japan G 1:38:41 8:14:56 5:16:12 15:09:49
DNF 143 Kawaharada Katsuichi 61 M Japan I 1:35:22 8:05:08 5:30:53 15:11:23
DNF 154 Yoshitomi Yasuo 59 M Japan H 1:32:50 8:06:21 5:33:44 15:12:55
DNF 177 Tanaka Narimoto 56 M Japan H 1:32:36 7:54:37 5:46:03 15:13:16
DNF 35 Hamajima Noritoshi 66 M Japan J 1:43:48 7:55:23 5:35:10 15:14:21
DNF 96 Kurita Yukiko 36 F Japan O 1:27:24 8:28:10 5:18:51 15:14:25
DNF 4 Strangmuller Jan 28 M Czech Republic X 0:55:33 5:13:55    
DNF 7 Shibata Takuya 32 M Japan X 1:00:04      
DNF 12 Conrick Boyd A. 31 M Australia X 0:53:46      
DNF 26 Murray Claire L. 30 F Hong Kong Y 1:01:57      
DNF 69 Yamashita Keiko 45 F Japan Q        
DNF 92 Haraguchi Ayumi 37 F Japan O 1:50:49      
DNF 103 Aruga Yukiko 34 F Japan N 2:02:56      
DNF 115 Matsumoto Kana 31 F Japan N 1:08:15 6:35:37    
DNF 116 Hosokawa Miki 30 F Japan N 1:21:13      
DNF 130 Kojima Yutaka 69 M Japan J 1:23:19      
DNF 135 Ishii Hideki 63 M Japan I 1:38:27      
DNF 142 Hori Hisatake 61 M Japan I 2:05:07      
DNF 153 Yokoyama Yukichi 59 M Japan H 1:44:08      
DNF 155 Aoki Masataka 58 M Japan H 1:26:19 6:46:59    
DNF 162 Godo Yoshihisa 57 M Japan H 1:21:41 6:39:20    
DNF 180 Hayama Susumu 55 M Japan H 1:22:38 7:19:28    
DNF 187 Okano Susumu 55 M Japan H 1:41:18      
DNF 188 Takami Nagatoshi 55 M Japan H 1:29:20 7:01:48    
DNF 195 Ogahara Kenichi 54 M Japan G 1:44:32      
DNF 196 Otomo Yokushi 54 M Japan G 1:42:52 8:01:49    
DNF 253 Fukutake Akira 49 M Japan F 1:54:24      
DNF 260 Otsuka Yoshiki 49 M Japan F 1:28:59 7:11:57    
DNF 266 Fujiwara Akira 48 M Japan F 1:22:13 7:22:27    
DNF 283 Shibazaki Ichiro 48 M Japan F 1:39:23      
DNF 289 Uchida Manabu 48 M Japan F 2:07:22      
DNF 304 Kaji Shinji 47 M Japan F        
DNF 327 Mishima Isamu 46 M Japan F 1:53:12 7:53:19    
DNF 338 Suh Chang S. 46 M Korea F 1:43:08 8:06:31    
DNF 359 Luebbers Mathew 45 M USA F 1:12:37      
DNF 374 Sprague Quin 45 M United Kingdom F 1:44:59      
DNF 382 Inoue Kenji 44 M Japan E 1:25:28      
DNF 383 Ishii Toshio 44 M Japan E        
DNF 385 Jo Yoshihiro 44 M Japan E 1:36:37      
DNF 390 Nakamura Masataka 44 M Japan E 1:39:24 7:58:44    
DNF 422 Sewaki Takenori 43 M Japan E        
DNF 425 Takagishi Toshinori 43 M Japan E 2:08:03      
DNF 427 Takayanagi Jun 43 M Japan E        
DNF 449 Mori Akinori 42 M Japan E 1:10:38      
DNF 457 Onitsuka Seiichi 42 M Japan E 1:20:20      
DNF 476 Futamata Akio 41 M Japan E 2:04:10      
DNF 555 Yamanaka Hideo 39 M Japan D 1:23:52 7:48:43    
DNF 601 Kuki Kazunori 37 M Japan D 1:11:56      
DNF 607 Ohgi Shoichi 37 M Japan D        
DNF 614 Tanaka Yukio 37 M Japan D 1:49:20 7:44:17    
DNF 673 Sato Hiraku 35 M Japan D 1:27:07 7:41:46    
DNF 676 Takemura Ryo 35 M Japan D 1:34:22      
DNF 681 Wu HSIANG-Wen 35 M China D 1:36:56      
DNF 687 Arai Msahumi 34 M Japan C 1:22:43 6:46:27    
DNF 694 Kariya Hiroyuki 34 M Japan C 1:15:47      
DNF 761 Sugita Masaki 32 M Japan C 1:43:14 7:55:28    
DNF 795 Ueda Yusuke 31 M Japan C 1:45:46 7:38:03    
DNF 800 Hirata Yoshiteru 30 M Japan C 1:53:47      
DNF 816 Ikehara Koji 29 M Japan B        
DNF 878 Tsuchimi Daisuke 23 M Japan A 1:14:07      
DNF 879 Morinaga Ichiro 22 M Japan A 1:12:55 7:54:19    
DQ 60 Kamura Yoshiko 51 F Japan R 1:55:40 6:56:36 4:19:58 13:12:14
DQ 63 Matunaga Junko 48 F Japan Q 2:01:15 6:51:09 5:56:54 14:49:18
DQ 64 Numata Mieko 46 F Japan Q 1:46:24 8:12:12 3:06:51 13:05:27
DQ 84 Yamada Akiyo 41 F Japan P 1:52:20 8:03:19 3:39:43 13:35:22
DQ 91 Fujita Aya 37 F Japan O 1:59:44 7:08:48 4:46:49 13:55:21
DQ 121 Oohara Eiko 29 F Korea M 2:00:00 8:01:57    
DQ 131 Yoda Yuko 68 M Japan J 2:08:00 7:33:22    
DQ 133 Kanzaki Hirotoshi  64 M Japan I 2:00:00      
DQ 166 Sumitomo Akira 57 M Japan H 1:50:07 7:09:54 3:35:38 12:35:39
DQ 172 Maruki Kouzou 56 M Japan H 1:33:21 8:01:36 4:11:25 13:46:22
DQ 178 Yogo Yasuhiro 56 M Japan H 1:33:04 7:44:28 3:56:46 13:14:18
DQ 185 Mutou Takaaki 55 M Japan H 1:36:49 8:25:05 3:07:58 13:09:52
DQ 186 Nishikawa Hiroshi 55 M Japan H 1:49:15 8:04:21 3:37:16 13:30:52
DQ 194 Niwa Yoshiteru 54 M Japan G 1:38:32 7:39:17 3:41:42 12:59:31
DQ 199 Yasuda Yukihide 54 M Japan G 2:13:56      
DQ 208 Fujita Masanori 52 M Japan G 2:00:20 7:47:22 4:00:42 13:48:24
DQ 212 Matsuura Hiroaki 52 M Japan G 1:15:00      
DQ 247 Tanaka Hisao 50 M Japan G 1:28:34 7:56:43 4:18:36 13:43:53
DQ 248 Tange Yuusou 50 M Japan G 2:02:48 7:42:38 5:14:58 15:00:24
DQ 297 Hashiguchi Tatsunari 47 M Japan F 2:07:05 7:45:27 3:41:38 13:34:10
DQ 340 Suzuki Sigenobu 46 M Japan F 1:19:37 7:45:58 3:01:42 12:07:17
DQ 342 Yamamoto Shinzo 46 M Japan F 2:13:41 6:54:23 3:36:17 12:44:21
DQ 478 Hashigami Kazuhisa 41 M Japan E 1:27:18 8:21:00 3:19:27 13:07:45
DQ 509 Imamura Hirotoshi 40 M Japan E 2:13:03 7:43:32    
DQ 531 Yoshikawa Hiroshi 40 M Japan E 1:48:37      
DQ 532 Young gyun Kim 40 M Korea E 1:51:58 8:11:10 3:45:27 13:48:35
DQ 573 Miyamoto Yoshiaki 38 M Japan D 1:24:51 8:17:51 3:18:46 13:01:28
DQ 594 HanSin Chung HS. 37 M Korea D 1:25:50 6:08:05    
DQ 696 Matsushima Ryu 34 M Japan C 1:15:00 7:45:02 3:37:36 12:37:38
DQ 703 Shimizu Yasuo 34 M Japan C 1:48:30 7:18:35 4:45:00 13:52:05
DQ 777 Kobayashi Tsukasa 31 M Japan C 1:42:41 7:27:48 4:05:31 13:16:00
DQ 819 Kamei Kenji 29 M Japan B 1:44:21 7:55:22 3:35:53 13:15:36
DQ 829 Sakaguchi Yuichi 29 M Japan B 2:05:30 6:56:57 5:41:29 14:43:56
DQ 831 Soga Masashi 29 M Japan B 1:38:17 7:56:34 3:36:35 13:11:26
DQ 868 Shinozaki Junichi 25 M Japan B 2:11:54 7:06:12 5:26:52 14:44:58
DQ 881 Nukada Yoichi 22 M Japan A 1:31:16 7:28:46 3:59:34 12:59:36